dây tết chèn Teadit 2007

 • Dây tết chèn Teadit 2007 (gPTFE)

  Dây tết chèn Teadit 2007 thực chất là dây gPTFE

  Được hình thành từ sợi expanded PTFE có tẩm graphite tinh khiết.

  Teadit 2007 vừa thể hiện tính chống hóa chất tốt của PTFE và đặc tính tản nhiệt tốt của graphite.

  Do đó cho phép sử dụng trong điều kiện tốc độ trục cao hơn nhiều so với dây PTFE thông thường.

  Dây teadit 2007 không tác dụng hóa học trong điều kiện độ pH 0-14.