Tấm graphite (Expanded Graphite Sheet)

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

tấm ron chì, tấm graphite, tấm than chì, ron graphite là vật liệu chịu nhiệt cao, dùng trong các ứng dụng hơi khả năng làm kín cao, hệ số ma sát thấp